IBQ.pl - Logowanie do poczty email
Panel pocztowy IBQ.pl

Witamy na nowym serverze!


Uwaga !

- Nazwa uzytkownika to twój cały adres e-mail, np. kowalski@ibq.pl
- hasło przy pierwszym wejściu: 'Infopanel2015'

 


Microsoft Outlook Express / Windows Live - konfiguracja konta pocztowego
Najlepiej pocztę odbierać za pomocą Windows Live z pakietu Microsoft, który mozna pobrać ze strony:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/essentials

Do dyspozycji są następujące parametry połączenia:

serwer POP3 i SMTP: mail6.mydevil.net
nazwa konta (login = twój email): kowalski@ibq.pl
hasło: twoje hasło - zanim je zmienisz brzmi: 'Infopanel2015'

Warto zaznaczyć dwie opcje:
- Zapamietaj hasło
- Serwer wymaga uwierzytelnienia
Natomiast pole: Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła - nie może być zaznaczone

Przykładowe ustawienia: 
wszelkie inne pytania i uwagi - infopanel@infopanel.pl