IBQ.pl - Logowanie do poczty email
Panel pocztowy IBQ.pl

Uwaga !

- Nazwa uzytkownika to twój cały adres e-mail, np. kowalski@ibq.pl
- hasło przy pierwszym wejściu: 'zmienmnie' - należy je niezwłocznie zmienic na inne

 


Microsoft Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego

Do dyspozycji są następujące parametry połączenia:

serwer POP3 i SMTP: ibq.pl
nazwa konta (login): kowalski@ibq.pl
hasło: twoje hasło - zanim je zmienisz brzmi: 'zmienmnie'

Warto zaznaczyć dwie opcje:
- Zapamietaj hasło
- Serwer wymaga uwierzytelnienia
Natomiast pole: Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła - nie może być zaznaczone


 
wszelkie inne pytania i uwagi - ibq@ibq.pl

 

 

 


Copyright © 2006 : IBQ.pl - KAI Firma Elektroniczna : ibq@ibq.pl